(Clip 14)Tư vấn chương trình đào tạo bằng kép – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội