ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ 2018 vào ngày 18/7 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐHQGHN tư vấn trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ 2018 vào ngày 18/7

Nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc, ĐHQGHN sẽ tổ chức Tư vấn tuyển sinh đại học chính quy 2018 vào ngày 18/7 tới.

Thời gian: – 14 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 18/07/2018 (Thứ Tư)

Hình thức:
– Email: tsvnu@vnu.edu.vn
– Điện thoại: 024.3754.7670
– Facebook: Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội
– Trực tuyến: Live stream tại Cổng Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, Facebook tuyển sinh ĐHQGHN, Youtube…
– Trang tuyển sinh: tuyensinh.vnu.edu.vn
Cán bộ tư vấn tuyển sinh: Thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN, Hội đồng tuyển sinh, cán bộ chuyên gia tư vấn tuyển sinh, cán bộ đào tạo… của ĐHQGHN.

Thí sinh và phụ huynh có thể đặt câu hỏi ngay từ bây giờ để nhận được tư vấn hướng nghiệp, tư vấn chọn ngành/nghề đào tạo bậc đại học, tâm lý học sinh, cập nhật thông tin ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo của ĐHQGHN, hướng dẫn các thủ tục đđiều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, đăng ký bổ sung nguyện vọng xét tuyển, các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học chính quy năm 2018…vào địa chỉ email: tsvnu@vnu.edu.vn hoặc tại Facebook: Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, tương tác trên cổng tuyensinh.vnu.edu.vn ngay từ bây giờ.