(Clip 10) Cơ hội đi nước ngoài của các ngành ngôn ngữ Đức, Ả Rập, Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội