Chương trình trao đổi tại ĐH Shizuoka Nhật Bản 2019 cho sinh viên và học viên cao học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình trao đổi tại ĐH Shizuoka Nhật Bản 2019 cho sinh viên và học viên cao học

Trường ĐHNN-ĐHQGHN giới thiệu thông tin về chương trình sinh viên trao đổi tại Đại học Shizuoka – Nhật Bản, dành cho sinh viên hoặc học viên cao học. Có thể học bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Thời gian khóa học từ 6 đến 12 tháng bắt đầu từ tháng 10/2019. Sinh viên hoặc học viên cao học sẽ phải đến Nhật vào cuối tháng 9.

Thông tin cụ thể xem tại ĐÂY.