Học bổng của Chính phủ Nhật dành cho sinh viên quốc tế học tiếng Nhật tại ĐH Shizuoka năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Học bổng của Chính phủ Nhật dành cho sinh viên quốc tế học tiếng Nhật tại ĐH Shizuoka năm 2019

Trường ĐHNN-ĐHQGHN giới thiệu học bổng của Chính phủ Nhật theo dạng dành riêng cho trường đối tác của Trường ĐH Shizuoka. Sinh viên đạt yêu cầu sẽ được cấp học bổng học tại ĐH Shizuoka bắt đầu từ mùa thu năm nay. Chương trình yêu cầu sinh viên học chuyên ngành tiếng Nhật, sinh từ 1/4/2001 đến 2/4/1989, đã nhập học hơn 1 năm và thành thạo tiếng Nhật (N2), điểm học tập tốt và sẽ trở lại học tại ULIS sau thời gian ở Nhật.

Sinh viên có nguyện vọng liên hệ với Phòng CT&CTHSSV hoặc Khoa NN&VH Nhật Bản để tìm hiểu thủ tục.

Chi tiết xem tại: http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1412890.htm