Thông báo về Chương trình trại hè 2019 tại ĐH Shizuoka – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Chương trình trại hè 2019 tại ĐH Shizuoka

Trường ĐHNN-ĐHQGHN giới thiệu Chương trình Trại hè (Summer School) tại Trường ĐH Shizuoka (Nhật Bản) từ 24/6 đến 10/7/2019. Sinh viên ULIS có 2 suất tham gia (có đóng kinh phí tham gia chương trình). Hạn đăng ký là 8/3/2019.

Sinh viên có nguyện vọng liên hệ với Phòng CT&CTHSSV hoặc Khoa NN&VH Nhật Bản để tìm hiểu thủ tục.