TUẦN 39 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 39 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 27/3/2023 
8:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai làm báo cáo, thống kê của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trên hệ thống phần mềm HEMIS của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.HCTH, TT.CNTT-TT&HL, P.TCCB, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, P.QT, P.KHTC.
10:00 – 11:30, tại P.406, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai các khoá học phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên. Thành phần tham dự: Hiệu trưởng 02 trường: THPTCNN, THCSNN; các ông/bà: Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai Chương trình “Về nguồn” năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Thanh Phương (P.CT&CTHSSV), Bùi Thị Thúy Nga (VP Đảng ủy), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn xây dựng Báo cáo Tự đánh giá Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: đại diện BGH Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Ban Giám hiệu, thành viên nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá Trường THCS Ngoại ngữ; các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Nguyễn Thị Kim Dung (TT.ĐBCL), Hồ Thị Giang (THPTCNN).
16:00 – 17:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Đoàn công tác các Trường Đại học đối tác tại Trung Quốc. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Nguyễn Phú Chiến (THPT CNN).
THỨ BA, 28/3/2023 
8:30 – 16:30, tại P.406, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác quản lý, cấp phát chứng chỉ, chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: P.ĐT, TT.KT; ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).
8:30, tại Phòng HĐSP trường THCS Sơn Tây, thị xã Sơn TâyHiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị triển khai kế hoạch “Nâng cao chất lượng dạy môn tiếng Anh cho giáo viên và chất lượng học cho học sinh lớp 9 các trường THCS thị xã Sơn Tây, năm học 2022-2023”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Hoa Ngọc Sơn, Đỗ Tuấn Long, Đỗ Thị Mỹ Hạnh (K.ĐT&BDNN).
8:00 – 11:30, tại HT tầng 2 SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Định hướng tự chủ giảng dạy các học phần Du lịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN”. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.HTPT, P.KHTC, P.HCTH, TT.ĐMST, TT.ĐBCL, TT.PTNL, P.KHCN, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc Trường; cán bộ tham dự theo trong Thông báo số 342/TB-ĐHNN ngày 16/3/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.509, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi hướng dẫn công tác thanh toán tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị và các cán bộ thực hiện công tác thanh toán; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thanh toán P.KHTC. (P.KHTC mời trực tiếp các thành phần dự họp.)
15:30 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam. Thành phần tham dự: các ông /bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD), Lê Thị Khuyên (BM. Ả Rập); viên chức, người lao động Bộ môn NN&VH Việt Nam.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp triển khai Cuộc thi tuyên truyền về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT), Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đặng Huyền Thư (Chủ tịch Hội Sinh viên); đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV và khách mời.
THỨ TƯ, 29/3/2023 
8:00 – 8:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
8:30 – 10:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên Trường.
10:30 – 12:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu dự hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác 2018-2023 của PHT. Lâm Quang Đông. Thành phần tham dự: các đồng chí đảng ủy viên và khách mời.
14:00 – 15:30, tại Homies A2PHT. Nguyễn Xuân Long gặp mặt chiến sỹ tự vệ thuộc Ban chấp hành quân sự Trường nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ và triển khai Kế hoạch huấn luyện năm 2023. Thành phần tham dự: Ban chấp hành quân sự và toàn thể chiến sỹ tự vệ Trường theo Quyết định số 410/QĐ-ĐHNN ngày 09/2/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với TT.ĐMST về việc triển khai Đề án Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Văn Kim (P.QT); cán bộ TT.ĐMST.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT Hà Lê Kim Anh làm việc với Bộ môn NN&VH Ả Rập về việc triển khai Đề án Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: các ông/bà:Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Ban chủ nhiệm và cán bộ giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập.
15:30 – 17:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo TT.CNTT –TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT –TT&HL).
THỨ NĂM, 30/3/2023 
8:00 – 12:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Hội nghị Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học giai đoạn 2023 – 2028. Thành phần tham dự: các Giáo sư, Phó giáo sư toàn Trường; lãnh đạo và cán bộ K.SĐH; Ban chỉ đạo Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo sau đại học; cán bộ tham gia đào tạo sau đại học; Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách bộ phận học liệu TT.CNTT-TT&HL.
9:00 – 9:30, tại P.406, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với đại diện Trường Đại học Northampton (Anh). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.ĐT, K.SPTA.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng làm việc với Trường THCSNN về việc triển khai Đề án Đổi mới Sáng tạo năm học 2022-2023. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng các tổ chuyên môn Trường THCSNN; Trưởng các đơn vị: P.KHTC, P.TCCB và khách mời.
14:00 – 15:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tổng kết, đánh giá việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức DSD I (ngày 09/3/2023). Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Phú Chiến, Phạm Thị Thanh Tú (THPTCNN).
15:00 – 16:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tổng kết, đánh giá việc tổ chức Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK, HSKK) ngày 18/3/2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Lệ Quyên (K.NN&VH Trung Quốc), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).
THỨ SÁU, 31/3/2023 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Dương Mai Nga (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT), Đặng Thị Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp).
THỨ BẢY, 01/4/2023 
13:00 – 14:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 (phiên 1). Thành phần tham dự: đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHQGHN và các đại biểu tham dự đại hội.
14:30 – 15:30, tại Phòng hội thảo Homies C3Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025. Thành phần tham dự: đại diện Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHQGHN.
15:30 – 17:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênBan Giám hiệu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2025 (phiên 2). Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường và khách mời.
CHỦ NHẬT, 02/4/2023 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Thứ Tư, 29/3/2023, 10:00 – 11:30, trực tuyến và tại P.410, A1: đại diện Ban Giám hiệu dự tổng kết hoạt động dự án ULIS AKS Core năm 4 (2022-2023). Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN); Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc; thành viên Ban quản lý Dự án ULIS AKS Core và khách mời.
  • Thứ Năm, 30/3/2023, 9:30 – 11:30, tại P.509, A1: đại diện Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Giáo viên – nhà lãnh đạo không chức danh”. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, K.SPTA, K.NN&VH CNNTA, K.TA; giảng viên và học viên cao học và nghiên cứu sinh đăng ký.
  • Các đơn vị xem Lịch phòng họp nhà A1 (tuần 39) Tại đây.