TUẦN 47 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 47 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 22/5/2023 
8:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai hướng dẫn giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên và học viên sau đại học. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.ĐT; Trưởng các đơn vị: K.TA, K.SĐH; đại diện lãnh đạo TT.KT.
14:00 – 16:00, tại Hội trường tầng 2 Nhà khách ĐHQGHN (Hòa Lạc)  Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự trực tuyến Hội nghị tập huấn phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU), Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL) (dự trực tiếp tại Hòa Lạc).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng làm việc với Nhóm chuyên gia thẩm định Mô hình dạy tiếng Anh qua Toán và Khoa học theo hướng kết hợp. Thành phần tham dự: nhóm chuyên gia thẩm định và khách mời.
15:00 – 17:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm: Phòng chống “diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường; đại diện ĐTN-HSV; thành viên COP tư tưởng; cán bộ P.CT&CTHSSV; các cán bộ, sinh viên quan tâm và khách mời.
16:30 – 18:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu dự họp Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng trường theo Quyết định số 4372/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/12/2022 của Giám đốc ĐQHGHN.
THỨ BA, 23/5/2023 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất triển khai thi VSTEP trên máy tính. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa (TT.KT), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT).
10:00 – 11:00, tại P.201, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trường Đại học Khoa học – Kỹ thuật Cần Ích (Đài Loan, Trung Quốc). Thành phần tham dự: đại điện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, K.NN&VH Trung Quốc.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1  PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Nhật đợt tháng 7/2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Phạm Văn Kim, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh (P.TCCB), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST); Ban chủ nhiệm và cán bộ phụ trách thi K.NN&VH Nhật Bản.
15:00 – 16:00, tại văn phòng K.SĐHPHT. Lâm Quang Đông họp về việc gia tăng sự tham gia của học viên cao học và nghiên cứu sinh trong các COPs và tập huấn về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: cán bộ K.SĐH; lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, TT.ĐBCL.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu các đề cương học phần của Khoa tiếng Anh. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Quỳnh Hoa, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Mai Thị Loan (K.TA) và nhóm tác giả biên soạn.
THỨ TƯ, 24/5/2023 
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV. Thành phần tham dự: cán bộ P. CT&CTHSSV.
8:30 – 11:00, tại P.509, A1PHT. Lâm Quang Đông dự sinh hoạt Chi bộ K.SPTA. Thành phần tham dự: các đồng chí đảng viên: Chi bộ K.SPTA, sinh viên đang học tại K.SPTA.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).
10:00 – 10:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông tiếp Đại sứ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV; lãnh đạo và cán bộ Bộ môn NN&VH Ả rập; ông Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT).
14:00, tại Nhà điều hành ĐHQGHNHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với lãnh đạo ĐHQGHN về ngoại ngữ đầu ra và đầu vào cho các CTĐT của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.TA.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp ĐHQGHN năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Lại Thị Phương Thảo, Đỗ Phương Anh (THPTCNN), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Huyền Trang (THCSNN), Đặng Huyền Thư (HSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC),  Trịnh Thị Thu Ánh (Chủ nhiệm CLB sách).
18:00 – 19:30, tại P.509, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự Chương trình bồi dưỡng và tập huấn cho Đại sứ Truyền thông năm 2023 (buổi 2). Thành phần tham dự: Ban tổ chức và các Đại sứ Truyền thông theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ NĂM, 25/5/2023 
8:30, tại phòng họp A101, Nhà điều hànhPHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Tổ công tác xây dựng Đề án Đổi mới hoạt động đào tạo của các Trường THPT thuộc ĐHQGHN.
9:00 – 10:30, tại P.406, A1 và trực tuyếnHiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường (mã số N.22.03). Thành phần tham dự: các ông/bà: Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD), Đỗ Thị Phương Mai (Đại học Sư phạm Hà Nội), Trần Thị Lan Anh (K.SPTA), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thị Thùy Linh (K.TA).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Trọng Tuyến, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
13:00 – 16:00, tại số 2 Lê ThạchPHT. Lâm Quang Đông dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày châu Phi. Thành phần tham dự: đại diện cán bộ BM. NN&VH Ả rập.
14:00 – 17:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Hội đồng tự đánh giá chuyển đổi số của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học. Thành phần tham dự: thành viên hội đồng theo Quyết định số 894/QĐ-ĐHNN ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng.
THỨ SÁU, 26/5/2023 
8:00 – 11:00, tại HT tầng 1 SunwahBan Giám hiệu dự Hội thảo “Kết nối và phục vụ cộng đồng – góc nhìn chuyên gia, nhà quản lý và giảng viên”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức hội thảo, đại biểu tham dự theo thông báo triệu tập của Hiệu trưởng và khách mời.
19:30 – 20:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 28/5/2023. Thành phần tham dự: toàn bộ Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 28/5/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng và các thí sinh tham dự kỳ.
20:30 – 21:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 28/5/2023. Thành phần tham dự: toàn bộ Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 28/5/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ BẢY, 27/5/2023 
8:00, tại Hội trường Trung tâm VH-TT-TT (huyện Ba Vì)Hiệu trưởng dự chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh chủ đề “Ba Vì tôi yêu”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, TT.KT; Ban chủ nhiệm và cán bộ phụ trách K.ĐT&BDNN và khách mời.
CHỦ NHẬT, 28/5/2023 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

– Các đơn vị theo dõi Lịch phòng họp A1 TẠI ĐÂY

– 06:00 – 12:00, Chủ nhật, ngày 28/5/2023 tại THPT CNN, Giảng đường nhà A2: tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm 2023. Thành phần tham dự: toàn bộ Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ ngày 28/5/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng và các thi sinh tham gia kỳ thi.

TL. HIỆU TRƯỞNG

                    TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP