TUẦN 36 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 36 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 06/3/2023 
8:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.406, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ P.QT – TT.PTNL. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QT – TT.PTNL.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Chi bộ P.ĐT. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.ĐT.
10:30 – 11:30, tại P.409, A1PHT. Lâm Quang Đông họp với lãnh đạo P.HTPT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTPT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc hướng dẫn giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH); lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm chuyên gia chuyển đổi số Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên theo Quyết định số 1441/QĐ-ĐHNN ngày 20/7/2022 của Hiệu trưởng.
15:00 – 17:30, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiênPHT. Lâm Quang Đông dự buổi giao lưu với lãnh đạo các đơn vị thành viên AUF (khu vực miền Bắc). Thành phần tham dự: bà Đàm Minh Thủy (K.NN&VH Pháp).
THỨ BA, 07/3/2023 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Trung Quốc (HSK, HSKK) ngày 18/03/2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Lệ Quyên (K.NN&VH Trung Quốc), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc chuẩn bị cơ sở vật chất để triển khai thi VSTEP trên máy tính. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa  (TT.KT), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng  (P.QT) và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác chuẩn bị cho khóa học GDQPAN và GDTC cho sinh viên khóa QH2022.F1 tại Hòa Lạc. Thành phần tham dự: thành viên Ban chỉ đạo khóa học GDQPAN-GDTC cho sinh viên khóa QH2022.F1 theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHNN ngày 10/02/2023 của Hiệu trưởng.
14:30 – 16:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc chuyển giao các khóa học bồi dưỡng giáo viên trực tuyến cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Thành phần tham dự: Trưởng K.ĐT&BDNN; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TT.CNTT-TT&HL và khách mời.
17:00 – Phòng họp A101,
Nhà Điều hành
PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ ký kết hợp tác giữa ĐHQGHN với Bộ Công An.
THỨ TƯ, 08/3/2023 
8:00 – 9:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo (lần 2) các văn bản về Đảm bảo chất lượng, Kết nối và phục vụ cộng đồng.  Thành phần tham dự: thành viên Tổ điều chỉnh, biên soạn Quy định theo Quyết định số 378/QĐ-ĐHNN ngày 07/02/2023 của Hiệu trưởng; các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp góp ý dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 theo Quyết định số 556/QĐ-ĐHNN ngày 02/3/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban giám sát nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
THỨ NĂM, 09/3/2023 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp về việc nghiên cứu khả năng hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo) trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTPT), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Lưu Nam Hà (K.NN&VH Nga), Khương Quỳnh Nga (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Dương Duy (K.NN&VH Đức), Nguyễn Thị Hồng Vân (K.NN&VH Hàn Quốc), Cung Anh Tuấn (K.NN&VH Nhật Bản), Đinh Thu Hoài (K.NN&VH Trung Quốc), Trịnh Bích Thủy (K.NN&VH Pháp).
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức phát triển văn hóa đọc tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Lại Thị Phương Thảo, Đỗ Phương Anh (THPTCNN), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Huyền Trang, Lê Thị Huyền (THCSNN), Đặng Huyền Thư (HSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai Đề án Đổi mới Sáng tạo năm học 2022-2023 của Phòng Đào tạo. Thành phần tham dự: cán bộ P.ĐT; các ông/bà: Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt (P.CT&CTHSSV); lãnh đạo P.ĐT và chuyên viên chuyên trách.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU).
15:30 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp đánh giá các hoạt động hợp tác với Tập đoàn Hancom và Tập đoàn YES. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên, Nguyễn Thị Lan Hường, Ko Donghyun (P.HTPT),  Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
19:30 – 20:30, tại P.410, A1 và trực tuyếnHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tư vấn, hướng dẫn về khóa học GDQPAN và GDTC cho sinh viên khóa QH2022.F1 tại Hòa Lạc. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV; đại diện ĐTN-HSV; sinh viên khóa QH2022.F1 học GDQPAN và GDTC tại Hòa Lạc.
20:30 – 21:30, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi phổ biến chính sách cho sinh viên các Ngành Sư phạm Ngoại ngữ khóa QH.2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách P.CT&CTHSSV; đại diện lãnh đạo P.KHTC; đại diện BCN các khoa đào tạo và toàn thể sinh viên các Ngành Sư phạm Ngoại ngữ khoá QH.2022.
THỨ SÁU, 10/3/2023 
8:30 – Hội trường tầng 2
Nhà khách ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy – PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” tại Đảng bộ ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (Thường vụ Đảng ủy – Trưởng P.TCCB), Trịnh Hải Tuấn (Giám đốc TT.CNTT-TT&HL), Bùi Thị Thúy Nga (VPĐU).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập doanh nghiệp trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Dương Mai Nga (P.TCCB), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Lân Trung (HĐTVHTPT), Đặng Thị Thanh Thúy (K.NN&VH Pháp).
14:00 – 15:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp rà soát công tác tổ chức thi thử THPTCNN (đợt 2 ngày 19/03/2023). Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, Trường THPTCNN, P.CT&CTHSSV, TT.PTNL, TT.KT, P.QT, P.KHTC.
14:00 – Hội trường tầng 2
Nhà khách ĐHQGHN
PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị chuyên đề về Cải tiến chất lượng sau kiểm định các CTĐT của ĐHQGHN.
15:00 – 16:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp rà soát công tác tổ chức thi thử THCSNN (đợt 1 ngày 19/03/2023). Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, Trường THCSNN, P.CT&CTHSSV, TT.PTNL, TT.KT, P.QT, P.KHTC.
THỨ BẢY, 11/3/2023 
CHỦ NHẬT, 12/3/2023 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 12/3/2023, tại nhà A2, C1, C2, B2: tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thành phần tham dự: thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.