TUẦN 42 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 42 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 17/4/2023 
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).
10:00 – 11:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo UNC2023. Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức UNC2023 theo Quyết định số 1485/QĐ-ĐHNN ngày 25/7/2022 của Hiệu trưởng, thành viên các Tiểu ban hỗ trợ UNC2023 theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHNN ngày 03/02/2023 của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị tổ chức Chương trình giới thiệu và trải nghiệm ngành Văn hoá và Truyền thông xuyên quốc gia. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, THPTCNN, Ban chủ nhiệm K.NN&VHCNNTA; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).
14:00 – 15:00, tại P.409, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo P.HTPT.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo K.NN&VH Nhật Bản. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.NN&VH Nhật Bản; các ông/bà: Bùi Đình Thắng (K.NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).
THỨ BA, 18/4/2023 
8:30, tại Hòa LạcPHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án PPP. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Văn Đoàn, Trần Văn Minh (P.QT).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh các chương trình đào tạo đại học chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Quỳnh Hoa, Hoàng Thị Kim Ngân, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chuyên đề ULIS STARS (P.CT&CTHSSV).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai Chương trình “Về nguồn” năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Thanh Phương (P.CT&CTHSSV), Bùi Thị Thúy Nga (VP Đảng ủy), Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
20:00 – 21:00, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh gặp mặt sinh viên khoá QH.2019, QH.2020, QH.2021 để chuẩn bị cho Kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2 (ngoài tiếng Anh). Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT, đại diện Ban chủ nhiệm khoa và chuyên viên/giảng viên phụ trách giảng dạy ngoại ngữ tại các khoa đào tạo đại học chính quy, toàn thể sinh viên thuộc thành phần được thông báo.
THỨ TƯ, 19/4/2023 
8:30, tại Nhà khách ĐHQGHN (Hòa Lạc) Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN. 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Thanh tra và Pháp chế. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.TT&PC.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai công tác cải tạo nhà để xe, Khoa NN&VH Pháp. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời
20:30 – 22:00, Zoom MeetingHiệu trưởng họp nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu về ứng dụng AI trong học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên Ban cố vấn và Nhóm nghiên cứu theo Quyết định số 738/QĐ-ĐHNN ngày 24/3/2023 của Hiệu trưởng; các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Đặng Huyền Thư (HSV); sinh viên tham gia nhóm nghiên cứu.
THỨ NĂM, 20/4/2023 
7:00 – 21:00, tại Hòa LạcBan Giám hiệu dự Ngày hội kết nối 2023 dành cho sinh viên khóa QH2022.F1. Thành phần tham dự: theo danh sách đã đăng ký và khách mời.
THỨ SÁU, 21/4/2023 
9:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc; các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Nguyễn Huyền Trang (THCSNN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổ bảo vệ (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Khương, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Toản (P.QT).
19:30 – 20:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn thí sinh thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 ngày 23/4/2023. Thành phần tham dự: toàn bộ Hội đồng thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 ngày 23/4/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng và các thí sinh tham dự kỳ thi.
20:30 – 21:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 ngày 23/4/2023. Thành phần tham dự: toàn bộ Hội đồng thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 ngày 23/4/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ BẢY, 22/4/2023 
8:00 – 10:00, tại tầng 1 HT SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi giới thiệu và trải nghiệm chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia. Thành phần tham dự: lãnh đạo và cán bộ phụ trách các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, K.NN&VHCNNTA, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST); Thường trực Ban truyền thông TSĐH, đại diện Đại sứ ULIS 2023, phụ huynh, học sinh đăng ký và cán bộ quan tâm.
9:00 – 11:00, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh VB2 (hệ VLVH). Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Việt Hòa (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA); Ban chủ nhiệm K.ĐT&BDNN, giáo viên chủ nhiệm lớp QH.2020.F2 và khách mời.
9:30 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông tiếp lãnh đạo Tập đoàn Yoons English School (Hàn Quốc). Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc), Đặng Huyền Thư (HSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Thị Mai Phương, Phạm Minh Quang (TT.ĐMST).
CHỦ NHẬT, 23/4/2023 
  

                                                             THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 16/4/2023 đến ngày 22/4/2023: tổ chức hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (đợt 3) tại các trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội và các trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Thành phần tham dự: giảng viên và sinh viên tham gia thực địa (đợt 3).

Ngày 23/4/2023, tại Sơn Tây: tổ chức tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh các trường THCS thị xã Sơn Tây. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách K.ĐT&BDNN, các cán bộ tham gia tập huấn.

Ngày 23/4/2023, tại giảng đường C1 và THPTCNN: tổ chức Kỳ thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 ngày 23/4/2023. Thành phần tham dự: toàn thể Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.