TUẦN 37, NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 37, NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 13/3/2023 
8:00 – 9:30, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp với Phòng Hợp tác – Phát triển. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.HTPT; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, K.ĐT&BDNN, P.KHCN.
10:00, tại P.A101 Nhà Điều hành (Hòa Lạc)Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN với Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về việc xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng của Trường Đại học Ngoại ngữ (05 chương trình đào tạo ngành sư phạm) và Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu 02 trường: THPTCNN, THCSNN, cán bộ TT.ĐBCL; Trưởng các khoa: K.SPTA, K.NN&VH Nhật Bản, K.NN&VH Hàn Quốc, K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Đức.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai làm báo cáo, thống kê Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trên hệ thống phần mềm HEMIS của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.HCTH, TT.CNTT-TT&HL, P.TCCB, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, TT.KT, P.KHCN, P.QT, P.KHTC, P.HTPT.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp Hội đồng tuyển chọn giảng viên cử đi đào tạo Tiến sĩ theo Đề án 89 (năm 2023) của Bộ GD&ĐT. Thành phần tham dự: thành viên theo Quyết định số 626/QĐ-ĐHNN ngày 10/3/2023 của Hiệu trưởng.
16:00 – 17:00, tại P.406, A1PHT. Hà Lê Kim Anh gặp mặt 02 đội thi tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh – sinh viên lần thứ V và Chung kết Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” do Bộ GD&ĐT tổ chức. Thành phần tham dự:  Giám đốc TT.ĐMST, giảng viên hướng dẫn và thí sinh 02 đội thi dự thi.
20:00 – 21:00, trực tuyếnBan Giám hiệu họp giao ban.
THỨ BA, 14/3/2023 
8:00 – 9:30, tại P.301, A1  Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai định hướng đào tạo Du lịch tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Quỳnh Hoa, Hoàng Thị Kim Ngân (P.ĐT); đại diện Ban chủ nhiệm các khoa: K.NN&VH Pháp, K.NN&VH Nga, K.NN&VH Đức; Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế (K.ĐT&BDNN).
10:00 – 12:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp Đoàn công tác Trường Đại học Ewha (Hàn Quốc). Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc; các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Phú Chiến (THPTCNN), Nguyễn Huyền Trang (THCSNN), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST). Lưu ý:            * 11:00 – 11:30: Đoàn công tác thăm Trường THCSNN.            * 11:30 – 12:00: Đoàn công tác thăm Trường THPTCNN.
14:00 – 15:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Viện Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HTPT, ông Lê Văn Tuyển (P.KHTC).
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi giới thiệu Chương trình rèn luyện kỹ năng cho học sinh phổ thông. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu 02 trường: THCSNN, THPTCNN, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, bà Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST) và giáo viên được mời.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng điện nước (P.QT). Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).
16:00 – 17:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở mã số N.21.04. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Chí Đức (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Hoàng Thị Hạnh (K.NN&VHCNNTA) và các cán bộ quan tâm.
20:00 – 21:30, trực tuyếnHiệu trưởng họp Ban chỉ đạo Chương trình thực địa tại huyện Ba Vì, tỉnh Phú Thọ. Thành phần tham dự: thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 404/QĐ-ĐHNN ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng và Quyết định số 351/QĐ-ĐHNN ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng; các giảng viên và giáo sinh tham gia chương trình.
THỨ TƯ, 15/3/2023 
8:00 – 11:00, tại Hội trường tầng 1 Sunwah Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông họp giao ban công tác Quý I/2023.      Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng K.ĐT&BDNN, Trưởng K.SĐH; Hiệu trưởng các Trường: THPTCNN, THCSNN; đại diện BCN các Khoa đào tạo, Bộ môn và khách mời. 
9:00, tại P.A102 Nhà Điều hành (Hòa Lạc)PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi làm việc của ĐHQGHN với Đại học Ewha, Hàn Quốc. Thành phần tham dự: bà Trần Thị Hường(K.NN&VH Hàn Quốc).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ giám sát thực hiện kế hoạch nhiệm vụ (KPIs) năm 2023 ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thị Ngọc Anh (P.TT&PC).
15:00 – 17:00, tại VP Tập đoàn Giáo dục EQUESTPHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Tập đoàn Giáo dục EQUEST về việc triển khai các hoạt động hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo P.HTPT; các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN).
THỨ NĂM, 16/3/2023 
10:00 – 11:30, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban Chỉ huy, Đội Phòng cháy và chữa cháy năm 2023 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Hoàng Giang (THCSNN), Nguyễn Việt Hòa, Cao Văn Đông (P.HCTH).
10:30 – 11:30, tại P.201, A1Hiệu trưởng dự Lễ trao giấy khen cho Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (nhiệm kỳ 2020-2023). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.TCCB, K.NN&VH Hàn Quốc, P.HCTH, TT.ĐMST.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng họp Ban cố vấn, Ban soạn thảo Sổ tay giảng dạy lớp học đa trình độ.  Thành phần tham dự: thành viên Ban cố vấn, Ban soạn thảo theo Quyết định số 616/QĐ-ĐHNN ngày 09/3/2023 của Hiệu trưởng.
18:00 – 20:00, tại Homies A2PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi gặp mặt và triển khai Chương trình Đại sứ Truyền thông năm 2023. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); lãnh đạo và cán bộ TT.CNTT-TT&HL; 50 Đại sứ Truyền thông năm 2023.
THỨ SÁU, 17/3/2023 
8:30 – 11:30, tại Hòa LạcBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Sinh hoạt chuyên đề tháng 3 Chi đoàn cán bộ khối hành chính, chủ đề “Cán bộ trẻ vững chuyên môn – giỏi nghiệp vụ – chuẩn tác phong”. Thành phần tham dự: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM và toàn thể đoàn viên Chi đoàn khối hành chính.
16:00 – 17:00, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn nghiệp vụ kỳ thi thử THCSNN (đợt 1, ngày 19/3/2023). Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử THCSNN đợt 1, ngày 19/3/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.
19:30 – 21:00, trực tuyếnPHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn nghiệp vụ kỳ thi thử THPTCNN (đợt 2, ngày 19/3/2023). Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử THPTCNN đợt 2, ngày 19/3/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ BẢY, 18/3/2023 
7:45PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) Cục A03, Bộ Công an.
CHỦ NHẬT, 19/3/2023 
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

– Từ ngày 14/3/2023 đến ngày 28/3/2023: Phòng Hành chính – Tổng hợp tổ chức tập huấn Quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo Kế hoạch số 289/KH-ĐHNN ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng. Kính đề nghị các đơn vị trong toàn Trường tìm hiểu trước tài liệu tập huấn (TẠI ĐÂY).

Ngày 19/3/2023, tại điểm thi Trường THPTCNN, nhà A2: tổ chức Kỳ thi thử vào lớp 10 THPTCNN. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử THPTCNN đợt 2, ngày 19/3/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.

Ngày 19/3/2023, tại P.410 và P.509, A1: tổ chức Kỳ thi thử vào lớp 6 THCSNN. Thành phần tham dự: thành viên Hội đồng thi thử THCSNN đợt 1, ngày 19/3/2023 theo quyết định của Hiệu trưởng.