Thư mời báo giá thiết kế và may balo cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội