Tháng Mười 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười 2022

Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”

Ngày 28/10/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.17.44 “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” do TS. Vũ Thị Thanh Nhã, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm chủ nhiệm.