Trường Đại học Ngoại ngữ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2021

Ngày 12/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với điểm trung bình chung là 4,3/5.

Số tiêu chí đạt từ 4 điểm trở lên là 94,59 % và Số tiêu chuẩn có điểm trung bình từ 4,00 điểm trở lên đạt 92 %.

Trước đó, từ ngày 13 đến ngày 17/07/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với Đoàn Đánh giá ngoài đến từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục giai đoạn 2017-2021 theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Trong 5 ngày làm việc, đoàn ĐGN sử dụng các phương thức như thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, thực địa, kiểm tra chéo, làm việc nội bộ,… để tiến hành kiểm định chất lượng. Trước đó, ngày 04/07/2022, Nhà trường cũng đã tiếp đón và làm việc với đoàn khảo sát sơ bộ.