Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”

Ngày 28/10/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.17.44 “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” do TS. Vũ Thị Thanh Nhã, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có GS.TS. Nguyễn Văn Khang – Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam – Chủ tịch; PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh – Trường Quốc tế, ĐHQGHN – Ủy viên, Phản biện 1; PGS.TS. Lâm Quang Đông – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Ủy viên, Phản biện 2; TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Ủy viên, Thư ký; TS. Phạm Lan Anh – Trường Đại học Thủ đô – Ủy viên; TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Ủy viên; TS. Vũ Tuấn Anh – Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN – Ủy viên; cùng các thành viên tham gia xây dựng và thực hiện đề tài.

Mở đầu buổi nghiệm thu, TS. Vũ Thị Thanh Nhã đã trình bày về nội dung của Đề tài trước Hội đồng nghiệm thu, trong đó nêu bật lên những điểm tích cực và ý nghĩa mà Đề tài mang lại.

Sau phần trình bày là các ý kiến được đưa ra từ phía các thầy, cô trong nhóm phản biện. Các ý kiến, câu hỏi được đưa ra đều được phía nhóm thực hiện trả lời và tiếp thu nhằm từ đó hoàn thiện hơn cho đề tài.

Sau phiên làm việc tích cực, buổi đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN “Nghiên cứu xác lập các giải pháp tự học tiếng Anh sinh kế cho đồng bào dân tộc phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” đã kết thúc và thu được những kết quả tốt đẹp.

Thanh Phong – ULIS Media