Tháng Mười 2018 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức

Trong buổi hội thảo, các thầy cô và các chuyên gia đều khẳng định khả năng sử dụng thành thạo các ngoại ngữ 1 và 2; có kiến thức tốt về văn hóa, kinh tế, xã hội; được bồi dưỡng về các kỹ năng bổ trợ là những điểm mà sinh viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức được thụ hưởng.