TUẦN 12, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 12, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018

THỨ HAI, 29/10/2018  
8:30 – 9:30 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng Hợp tác và Phát triển.Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng Hợp tác và Phát triển.
9:30 – 10:30 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ (tiền thân là Khoa Tại chức). Thành phần tham dự: Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm theo Quyết định của Hiệu trưởng.
10:45 – 12:00 tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với đoàn công tác của Liên minh Đại học Khoa học Nhân văn Đài Loan.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P. HTPT), Phạm Minh Tiến (Trưởng K. NN và VH Trung Quốc), Hoa Ngọc Sơn (Trưởng Khoa ĐT và BDNN), Nguyễn Ngọc Anh (Giám đốc TT NCGDNN, NN và QTH), Đỗ Vũ Nhật Minh (chuyên viên P. HTPT).
14:00 – 15:30 tại P.401, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm CNTT-TT và Học liệu về công tác truyền thông.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Trung, Lê Quốc Quân (Trung tâm CNTT-TT và HL).
14:00 – 17:00 tại P.410, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ toàn quốc khu vực miền Bắc năm 2018.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Vũ Văn Hải (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trung tâm Khảo thí), Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn TN) và khách mời.
THỨ BA, 30/10/2018  
14:00 – 15:30 tại P.401, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về quản lý, khai thác cơ sở vật chất.

Thành phần tham dự: Các ông bà: Phạm Văn Kim (Phòng Quản trị), Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (Phòng CT và CT HSSV), Nguyễn Văn Sơn (Trung tâm PTNL), Nguyễn Ngọc Anh (Phó Bí thư Đoàn TN).

14:30 – 16:00 tại Hội trường tầng 2, Sunwah PHT Lâm Quang Đông dự Lễ trao bằng thạc sỹ liên kết quốc tế với Trường Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) khóa 25.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên Khoa Sau đại học, Trưởng các đơn vị, giảng viên giảng dạy sau đại học, học viên cao học khóa 25.

THỨ TƯ, 31/10/2018  
8:00 – 8:30 tại P.301, A1 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy.

8:30 – 10:30 tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 – 15:30 tại P.301, A1 PHT Lâm Quang Đông họp rà soát tiến độ thực hiện Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thị Kim Loan, Phạm Đức Trung, Lại Thị Phương Thảo, Lâm Thị Hòa Bình, Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Hồng Vân, Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Trần Thị Hoàng Anh, Đào Thu Hằng.

THỨ NĂM, 01/11/2018  
8:30 – 10:00 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị Tọa đàm về vai trò của lãnh đạo nữ đối với sự phát triển của Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa (P. TCCB), Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Lan Hường (P. ĐT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P. CT và CT HSSV), Lê Thị Khánh Trang (P. KHTC), Mai Vân Hoa (P. HTPT), Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa tiếng Anh).
9:00 tại P.203, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông tham dự tiếp đoàn các trường đại học Hoa Kỳ.
14:00 – 15:30 tại P.401, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp với Ban thanh lý tài sản năm 2018.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban thanh lý tài sản theo Quyết định số 2129/QĐ-ĐHNN ngày 09/10/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng Quản trị), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (Phòng KHTC).

THỨ SÁU, 02/11/2018  
8:00 – 9:30 tại Hội trường Vũ Đình Liên PHT Lâm Quang Đông dự Lễ khai giảng sau đại học khóa QH.2018 và trao bằng thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp năm 2018.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị, Ban Chủ nhiệm và chuyên viên Khoa Sau đại học, giảng viên giảng dạy sau đại học, tân thạc sỹ, tiến sỹ và học viên khóa QH.2018.

8:00 – 9:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về cải cách hành chính ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng các Phòng, Trung tâm trong Trường; Tổ công tác theo Quyết định số 2023/QĐ-ĐHNN ngày 21/9/2018 của Hiệu trưởng.

13:15 – 17:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông dự Vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh các Trường THPT chuyên trên toàn quốc (NESC 2018).

Thành phần tham dự: Ban Tổ chức cuộc thi, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT và CT HSSV, Phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa CNNTA, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm CNTT-TT và HL, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường và khách mời.

THỨ BẢY, 03/11/2018  
8:00 tại Sông Hồng thủ đô, thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 và phương hướng tuyển sinh năm 2019 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (Trưởng P. ĐT), Nguyễn Việt Hùng (Phó Trưởng P. ĐT), Vũ Văn Hải (Trưởng P. CT và CT HSSV), Trịnh Hải Tuấn (Phó Giám đốc TT CNTT-TT và HL), Nguyễn Việt Hòa (Chuyên viên Phòng Đào tạo).

9:00 – 11:00 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ (tiền thân là Khoa Tại chức).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa ĐT & BD Ngoại ngữ và khách mời.

CHỦ NHẬT, 04/11/2018  
9:00 – 11:00 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ trao bằng cử nhân Văn bằng 2 ngành tiếng Anh hệ VLVH khóa QH.2014 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, ông Vũ Huy Tâm (K. ĐT và BDNN) và Cử nhân tốt nghiệp khóa QH.2014.

9:30 – 11:00 tại P.509, A1 PHT Lâm Quang Đông dự Lễ trao bằng cử nhân đào tạo liên kết quốc tế.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, đại biểu của Trường Đại học Picardie Jules Verne (Pháp), Đại học Southern New Hampshire (Hoa Kỳ), 48 tân Cử nhân và khách mời.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng CT&CT HSSV thực hiện công văn số 3460/ĐHQGHN-KHCN về xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, hạn nộp góp ý trước ngày 28/10/2018.
  2. Phòng TCCB thực hiện công văn số 3494/ĐHQGHN-TCCB ngày 22/10/2018 về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg, hạn nộp báo cáo trước ngày 30/10/2018.
  3. Phòng HTPT thực hiện công văn số 3553/ĐHQGHN-HTPT ngày 24/10/2018 về cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động hợp tác phát triển, hạn nộp cung cấp thông tin trước ngày 31/10/2018.
  4. 8:30, thứ Ba (ngày 30/10/2018), tại P.301, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập. Thành phần: Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể cán bộ Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả rập.
  5. Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018, Hiệu trưởng đi công tác và ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy giải quyết các công việc theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.