Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo thay đổi ngày thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019 như sau:

LỊCH THI: CHỦ NHẬT, NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2019

Buổi sáng:

– 8h00: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế.

– 9h00: Thi môn Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

Buổi chiều:

– 13h30: Tập trung thí sinh

– 14h00: Thi môn Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên.

– 15h30: Thi môn Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội.

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên như thông báo số 928/TB-ĐHNN ngày 12/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Xem toàn văn thông báo tại đây: