Tháng Tư 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Tư 2018

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Vũ Thị Mai Lan chuyên ngành Lí Luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh chuyên ngành Lí Luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc