Tọa đàm – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm “Mindfulness: Ứng dụng trong công việc và cuộc sống”

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Tọa đàm “Mindfulness: Ứng dụng trong công việc và cuộc sống” tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Nhằm giúp các cán bộ giảng viên trong trường có những hiểu biết về Mindfulness, quá trình phát triển và