Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Tổ chức Tọa đàm chào mừng kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2021 “Cán bộ nữ với việc cân bằng công việc và đời sống gia đình trong giai đoạn dịch bệnh”

Ngày 20/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tọa đàm chào mừng kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2021 với chủ đề “Cán bộ nữ với việc cân bằng công việc và đời sống gia đình trong giai đoạn dịch bệnh”.

Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho SV QH2018.F1

Ngày 17/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm Khóa luận tốt nghiệp theo hướng thực hành khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho SV QH2018.F1 theo hình thức trực tuyến. Tọa đàm nhằm giới thiệu, hướng dẫn sinh viên khóa QH2018.F1, giảng viên hướng dẫn về việc triển khai làm khóa luận tốt nghiệp.