Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

“Sách ơi, Mình làm bạn nhé!”

Ngày 29/3/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sách ơi, Mình làm bạn nhé!” dành cho học sinh THCS Ngoại ngữ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm

Tỏa sáng trước Nhà tuyển dụng

Ngày 02/03/2023, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học về tăng cường hoạt động kết nối người học với các bậc học; triển khai kết luận tại Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng; Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà