Tọa đàm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

“Mạch nguồn phương Đông”

Ngày 9/10/2023 bộ môn Giáo dục khai phóng, khoa Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức tọa đàm “Mạch nguồn phương Đông” cho sinh viên đang học môn Trí tuệ Cảm xúc và Giao tiếp Xã hội. Diễn giả của

Tương lai của tiếng Anh

Ngày 13/6/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Hội đồng Anh tại Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Tương lai của tiếng Anh” tại Hội trường tầng 1, toà nhà Sunwah. Năm 2023 là một