Tọa đàm – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Tỏa sáng trước Nhà tuyển dụng

Ngày 02/03/2023, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học về tăng cường hoạt động kết nối người học với các bậc học; triển khai kết luận tại Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng; Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà

Mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật

Ngày 28/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức mạn đàm về tra cứu trong dịch thuật. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL thực hiện

Đọc để có hy vọng

Ngày 27/9/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đọc để có hy vọng”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tọa đàm thư viện định kỳ do Trung tâm CNTT-TT&HL