Tọa đàm – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Dạy – học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người: Xây dựng và phát triển năng lực người dạy đích thực và người học đích thực

Ngày 29/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến dành cho giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông với chủ đề “Dạy – học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người:

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học”

Ngày 9/6/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học