Tọa đàm – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tọa đàm

Dạy – học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người: Xây dựng và phát triển năng lực người dạy đích thực và người học đích thực

Ngày 29/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến dành cho giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông với chủ đề “Dạy – học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người: