[Clip] CLB Ngoại ngữ Xanh – ULIS in my heart – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội