[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa Sư Phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa Sư Phạm Tiếng Anh

ULIS qua góc nhìn của những sinh viên, giảng viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh. Trải nghiệm tại trường để lại nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm ấn tượng.
Clip 1:

Clip 2: