[Clip] CLB Ngoại ngữ Xanh – ULIS in my heart – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] CLB Ngoại ngữ Xanh – ULIS in my heart

Ký ức về ULIS của một thành viên CLB Ngoại ngữ Xanh.