Xây dựng kế hoạch triển khai Quy định tạm thời về khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Xây dựng kế hoạch triển khai Quy định tạm thời về khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy

Ngày 14/9/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức buổi họp về việc xây dựng kế hoạch triển khai Quy định tạm thời về khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên chính quy.

Tham dự buổi họp có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, các giảng viên giảng dạy môn Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học tại các đơn vị đào tạo và các đơn vị khác có liên quan.

Mở đầu buổi họp, Trưởng Phòng Đào tạo Nguyễn Thúy Lan đã trình bày về quy định tạm thời về việc làm khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy tại ULIS.

Phát biểu tại biểu họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã chia sẻ về bối cảnh hiện tại về những điểm tích cực về các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Thầy cũng đưa ra những đường hướng trong công tác triển khai khóa luận tốt nghiệp của sinh viên nhà trường.

Sau đó, các thầy cô tham dự buổi họp đã có những phát biểu, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề có liên quan.  

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ dự kiến tổ chức các tọa đàm về các vấn đề liên quan đến khóa luận tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên.

ULIS Media