Tăng cường các hoạt động của Mạng lưới ULIS Connect – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tăng cường các hoạt động của Mạng lưới ULIS Connect

Ngày 31/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Phiên họp thứ Nhất Ban điều hành Mạng lưới ULIS Connect.

Tham dự phiên họp của Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh, Chủ tịch Mạng lưới ULIS Alumni Nguyễn Lân Trung và thành viên Ban điều hành dự án ULIS CONNECT theo quyết định số 945/QĐ-ĐHNN ngày 30/6/2021 của Hiệu trưởng.

Mở đầu phiên họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã nhắc lại ý tưởng và ý nghĩa của việc hình thành nên Mạng lưới ULIS Connect. Thầy khẳng định Mạng lưới ULIS Connect cần phải tiếp tục phát huy và phát triển tinh thần vì cộng đồng.

Cũng trong chương trình, video tham luận của Mạng lưới ULIS Connect trong Hội nghị Công chức, Viên chức và Người Lao động năm học 2020-2021 cũng được chiếu lên để từ đó thấy được sự phát triển và hiệu ứng tích cực của Mạng lưới kể từ ngày thành lập.

Link Video: https://ulis.vnu.edu.vn/videos/16_ulis-connect-lam-gi-de-dap-ung-ky-vong-cua-cong-dong-giao-vien-ngoai-ngu-trong-ca-nuoc/

Tiếp nối chương trình là ý kiến phát biểu đóng góp của các thầy, cô tham dự về đường hướng phát triển của Mạng lưới trong thời gian tới. Các ý kiến được đưa ra đều phù hợp và sát với tình hình thực tế và hứa hẹn sẽ có nhiều đề xuất được triển khai nhằm phát triển hơn nữa Mạng lưới ULIS Connect.

Phiên họp kết thúc với nhiều kỳ vọng vào sự phát triển và những đóng góp mới và tích cực của Mạng lưới cho cộng đồng và xã hội.

ULIS Media