(Clip 19) Cơ hội đi học tập và thực tập tại nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội