[Video] Công tác dạy học trực tuyến của ULIS lên sóng truyền hình – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Công tác dạy học trực tuyến của ULIS lên sóng truyền hình

Phóng sự về cuộc chiến chống virus Covid-19: Vươn lên từ thách thức – của Kênh Truyền hình Nhân dân đã đưa thông tin về các hoạt động tổ chức livestream các bài giảng rất kịp thời và nhanh chóng của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong giai đoạn này (Từ 3:39).

Nguồn: Kênh TH Nhân Dân