Lấy ý kiến giới thiệu các chức danh cấp ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lấy ý kiến giới thiệu các chức danh cấp ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/2/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Đảng ủy, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lấy ý kiến giới thiệu các chức danh cấp ủy (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN là đảng viên. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN, đồng chí Đoàn Văn Cường – Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.

Đảng bộ Nhà trường hiện có 378 đảng viên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tuấn Minh cho biết Đảng bộ Nhà trường vinh dự sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ khóa XIX, đại hội điểm trong ĐHQGHN vào tháng 3. Hội nghị ngày hôm nay được tổ chức nhằm thực hiện công tác giới thiệu nguồn nhân sự cho Đại hội này.

Công tác giới thiệu nhân sự, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo là việc làm rất quan trọng, thường xuyên của Đảng để xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, sử dụng, tạo nguồn cán bộ đảm bảo để đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, lâu dài. Đảng bộ xác định công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 là quy hoạch lâu dài, cần đảm bảo được số lượng, độ tuổi, cơ cấu cán bộ và quan tâm phát triển cán bộ trẻ có năng lực, có chiều hướng phát triển.

Đồng chí Đỗ Tuấn Minh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Quỳnh Hoa phổ biến về điều kiện, yêu cầu về nhân sự được giới thiệu 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về quy trình, công tác bỏ phiếu. Qua quán triệt về tiêu chuẩn của người được giới thiệu, các đồng chí dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu các chức danh cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Khoa Anh Việt chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo trực tuyến

Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu các thông tin giới thiệu nhân sự, công tâm, khách quan, cân nhắc lựa chọn trước khi bỏ phiếu để chọn những đồng chí đáp ứng yêu cầu đặt ra

Căn cứ kết quả rà soát quy hoạch bổ sung cấp ủy, dựa trên tiêu chuẩn quy định, quá trình giới thiệu và bỏ phiếu giới thiệu đã diễn ra rất minh bạch, dân chủ. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa XIX dự kiến gồm có 15 đồng chí. 

ULIS Media