Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/2/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện Đại hội, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Công đoàn Trường; Chủ tịch HĐ KH&ĐT Nguyễn Hòa, PGS. Chủ tịch HĐTV HT&PT Nguyễn Lân Trung, Nguyên Bí thư Đảng ủy – Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Lợi.

Phiên họp thứ 1 với sự tham gia của các đồng chí Đảng ủy viên

Phiên họp thứ 2 tập trung vào việc góp ý cho báo cáo chính trị

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức, đề án nhân sự Ban Chấp hành và ghi nhận những ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự.

Được biết, để chuẩn bị cho Đại hội, Đảng bộ đã thành lập 3 tiểu ban (tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban phục vụ tổ chức Đại hội). Hiện tại, các công tác chuẩn bị đã được các bên tiến hành nghiêm túc, khẩn trương. 8 tham luận, tạp chí Lược sử Đảng bộ, Chuyên san phục vụ Đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an ninh, phòng chống dịch và các công tác khác đã, đang được các bên tích cực tiến hành.

   

Các đồng chí góp ý cho báo cáo chính trị

Đặc biệt tại hội nghị, các đồng chí đã trao đổi và thảo luận về Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là văn bản quan trọng tổng kết hoạt động 5 năm của Đảng bộ, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Bí thư Đỗ Tuấn Minh cảm ơn các ý kiến góp ý giá trị và đề nghị các đơn vị tiếp tục tích cực các công tác chuẩn bị tổ chức cho Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/3/2020.

ULIS Media