Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(1) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQGHN Qua các nhiệm kỳ Đại hội(1)

Đại hội Đảng bộ lần Thứ I (1968 – 1969): “Đại hội đầu tiên quyết định phương hướng phấn đấu về mọi mặt, mở đầu giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ của Nhà trường”.

Cán bộ giáo viên, sinh viên Trường tích cực khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về cơ sở
vật chất ban đầu quyết tâm dạy tốt và học tốt

Đại hội khẳng định: “Với tư cách là công nghiệp nặng của ngành, một trung tâm đầu tiên đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cấp III để dạy ngoại ngữ ở các trường phổ thông và nghiên cứu khoa học giáo dục, nội dung và phương pháp dạy ngoại ngữ cho học sinh Việt Nam, Trường ĐHSPNNHN có vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Là một công cụ chuyên chính vô sản, trường ta phải ra sức phấn đấu về mọi mặt để nhanh chóng vươn lên đáp ứng tốt nhất yêu cầu to lớn của sự nghiệp giáo dục của Đảng”. Vượt lên trên tất cả những khó khăn ban đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường do đồng chí Phạm Thị Tỉnh làm Bí thư, đã cùng Ban phụ trách (sau này là Ban Giám hiệu), lãnh đạo Đảng bộ và Nhà trường vừa làm tốt công tác sơ tán, bảo vệ tính mạng của cán bộ, nhân viên và sinh viên, vừa giảng dạy và học tập, phục vụ sản xuất và chiến đấu.

Mục tiêu đào tạo của Trường ĐHSPNNHN lần đầu tiên được Đại hội xác định là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cấp III dạy ngoại ngữ có lý tưởng cộng sản, nhạy bén về chính trị, có lòng yêu nước nồng nàn kết hợp với tinh thần quốc tế vô sản sâu sắc, thiết tha yêu nghề, có trình độ ngoại ngữ với kiến thức toàn diện và nghiệp vụ sư phạm, đảm bảo tốt yêu cầu giảng dạy và giáo dục.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ I có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và sâu sắc đối với sự trưởng thành của Nhà trường, đối với tư tưởng, tình cảm của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và sinh viên. Thắng lợi của Đại hội đã đưa Đảng bộ bước vào thời kỳ phát triển mới.

KHÓA I (1968-1969)

Đ/c Phạm Thị Tỉnh – Bí thư

Đ/c Lê Học

Đ/c Nguyễn Hòa Bình

Đ/c Nguyễn Bạch Tuyết

Đ/c Trần An

Đ/c Nguyễn Xuân Hồng

Đ/c Lại Cao Nguyện

Đ/c Lê Công Nhữ

Đ/c Trần Bá Tuyền

Đ/c Bùi Hiền

Đ/c Phạm Thị Tỉnh – Bí thư Đảng ủy Khóa I,II,III và IV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ II (1969 – 1970): Họp ngày 8 – 9/3/1969 tiếp tục hoàn thiện mục tiêu, đề ra phương thức đào tạo của Trường để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính sư phạm trong việc dạy học ngoại ngữ luôn luôn được nhấn mạnh trong mục tiêu đào tạo của Trường, coi đó là đặc thù riêng, là lý do tồn tại của Trường ĐHSPNNHN. Chính trong thời kỳ khó khăn này, nhìn xa về chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ, Đảng bộ đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ mở thêm các lớp phổ thông năng khiếu ngoại ngữ (tháng 8/1969) làm nguồn tuyển sinh có ý nghĩa chiến lược của Trường.

KHÓA II (1969-1970)

Đ/c Phạm Thị Tỉnh – Bí thư

Đ/c Lê Học

Đ/c Nguyễn Hòa Bình

Đ/c Nguyễn Bạch Tuyết

Đ/c Trần An

Đ/c Nguyễn Xuân Hồng

Đ/c Lại Cao Nguyện

Đ/c Lê Công Nhữ

Đ/c Trần Bá Tuyền

Đ/c Phạm Trịnh Cán

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ III (1970 – 1971): Nhấn mạnh quyết tâm của cán bộ, đảng viên, nhân viên, sinh viên Nhà trường “Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối quan điểm giáo dục của Đảng, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước”.


Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần Thứ III, Đảng bộ và Nhà trường đã phát động phong trào thi đua sôi nổi. Gần 3000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên đã tích cực tham gia phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, bồi dưỡng cán bộ đã có nhiều khởi sắc và đem lại kết quả cụ thể. Từ năm học 1970 – 1971, Trường ĐHSPNNHN bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo hệ 5 năm.

Lúc này cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã thu được những thắng lợi quan trọng, sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc cũng thu được những thành tích rất đáng tự hào và mở ra những triển vọng phát triển to lớn.

KHÓA III (1970-1071)

Đ/c Phạm Thị Tỉnh – Bí thư

Đ/c Nguyễn Xuân Hồng

Đ/c Nguyễn Hòa Bình

Đ/c Lê Công Nhữ

Đ/c Trần An

Đ/c Phạm Trịnh Cán

Đ/c Trần Bá Tuyền

Đ/c Nguyễn Khoa

Đ/c Lê Học

Đ/c Nguyễn Niêm

 

Đ/c Lại Cao Nguyện