[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Ông Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN là diễn giả chính tại Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia 2022: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Tại ngày chính hội, ông sẽ trình bày báo cáo với tiêu đề “ULIS CONNECT: Kết nối đa chiều cho sự phát triển giáo dục ngoại ngữ của Việt Nam“.

Thông tin diễn giả:

Là cựu sinh viên và đang giữ cương vị Hiệu trưởng của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, TS. Đỗ Tuấn Minh đã có hơn 25 năm công tác trong ngành giáo dục, cả trong lĩnh vực giảng dạy và quản lý.

Nội dung tóm tắt báo cáo:

ULIS CONNECT: Kết nối đa chiều cho sự phát triển giáo dục ngoại ngữ của Việt Nam

Học tập thông qua phục vụ cộng đồng trong giáo dục đại học đang trở thành một xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng định hình lại cách thức tiếp cận đối với quá trình học tập thông qua việc trân trọng những tài sản tri thức và kinh nghiệm của các bên liên quan khác nhau, bao gồm người học, giảng viên, lãnh đạo và thành viên của các cộng đồng tham gia vào quá trình đó (Butin, 2010; Saltmarsh, 2017). Đối với trường Đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội, việc thành lập mạng lưới ULIS CONNECT vào năm 2021 đã chính thức xác định giáo dục dựa vào cộng đồng là một trọng tâm trong chiến lược phát triển của nhà trường. Trong suốt các năm qua, nhà trường đã chủ động và tích cực thực hiện vai trò là điểm kết nối về phát triển chuyên môn và trao đổi của các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, người học ngoại ngữ, những nhà hoạch định chính sách giáo dục ngoại ngữ và những người quan tâm đến sự phát triển giáo dục ngoại ngữ. ULIS cũng đang là điểm kết nối và hiện thực hoá những chính sách và đổi mới sáng tạo trong giáo dục ngoại ngữ với các địa phương và những người ‘hành nghề’ trong các trường phổ thông ở Việt Nam. Bài trình bày chia sẻ những nỗ lực, cơ hội, và thách thức mà nhà trường có được khi thực hiện vai trò này và trong mối quan hệ với các bên liên quan trong quá trình này.

Đọc chương trình ngày chính hội tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-so-4-ve-hoi-thao-quoc-gia-2022-nghien-cuu-giang-day-ngoai-ngu-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-viet-nam/