[Poster/Video] Tổng hợp chương trình Ngày chính hội UNC2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Poster/Video] Tổng hợp chương trình Ngày chính hội UNC2022

Ban Tổ chức Hội thảo quốc gia 2022: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” giới thiệu các sản phẩm truyền thông về Ngày chính hội, trong đó cung cấp thông tin về chương trình, diễn giả, các tiểu ban, báo cáo…

Các diễn giả chính và báo cáo tại phiên toàn thể:

Chương trình tại các tiểu ban:

 

————————–
  • UNC2022: Hội nhập – Kết nối – Truyền cảm hứng!
  • (Hội thảo khoa học quốc gia 2022: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”)
  • Ngày chính hội: 24/4/2022
  • Hình thức: Trực tiếp & Trực tuyến
  • Đăng ký: http://bit.ly/DangkyUNC2022 (Miễn phí)