Đăng ký tham gia Tọa đàm quốc tế: “Liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký tham gia Tọa đàm quốc tế: “Liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam”

Tọa đàm quốc tế: “Liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam: Chính sách và thực tiễn”.
Nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn về quy tắc liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm quốc tế “Liêm chính học thuật và đạo đức nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam: Chính sách và thực tiễn”.
Tọa đàm có tham luận của Giáo sư Tiến sĩ John R. Baumann, Phó Chủ tịch phụ trách quy chuẩn nghiên cứu, Ban Khoa học, Đại học Indiana, Hoa Kỳ, bàn về liêm chính học thuật và các khái niệm liên quan; vai trò của việc thực hành liêm chính học thuật; vai trò của các bên tham gia trong quá trình nghiên cứu và đánh giá nghiên cứu đảm bảo tính liêm chính học thuật. Tiếp đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Quang Đông, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN sẽ trình bày tham luận về những vấn đề các tác giả, nhà nghiên cứu cần lưu ý như bản quyền, trích dẫn, đối tượng và thông lệ đăng bài trên các tạp chí, sách trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các đại biểu tham gia Toạ đàm. Thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 8:30 – 11:30, Sáng thứ Bảy, ngày 16/3/2024
Link đăng kí tham dự: https://bit.ly/DUANPHER1603
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Sunwah, ĐHNN, ĐHQGHN
Zoom ID: 943 5621 1723; Pass: td1603

Trân trọng kính mời!💌

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Tọa đàm:
– Thời gian: ngày 16/03/2024
– Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
2. Báo cáo trình bày
Báo cáo 1: Làm đúng: Nguyên tắc và quy trình bảo vệ chủ thể con người – TS. John R. Baumann
Báo cáo 2: Ngây thơ hay thây ngơ? – PGS. TS. Lâm Quang Đông
3. Link đăng kí tham dự: https://bit.ly/DUANPHER1603
Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu quan tâm tham dự!