[UNC2024] Thông báo về Tọa đàm quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2024] Thông báo về Tọa đàm quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức Tọa đàm quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”. Nằm trong chuỗi Hội thảo Quốc gia UNC2024, với các diễn giả đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, tọa đàm là diễn đàn chia sẻ nhiều kiến thức, kinh nghiệm giá trị trong việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.
Chủ trì thảo luận: PGS.TS. Nguyễn Lân Trung – Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Diễn giả:
– GS. Masaaki Shimizu (Vietnamese language teaching and assessment in Japan: the case of Osaka University)
– ThS. Chung Nguyen (Real-life to Classroom: An Innovation Approach to Assessing Language Instruction in the Vietnamese Language Program at Columbia University)
– TS. Nguyễn Thị Phương Anh (Xây dựng đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế: Một số kinh nghiệm và thực tiễn)
Thời gian: 8:00-11:00 ngày 24/2/2024
Hình thức: Trực tiếp (tại Hội trường Sunwah) và trực tuyến (trên Zoom – ID tham dự: 922 3880 8343 Pass: dhnn2402)
Trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm tham dự!