UNC2021: 3 tháng đếm ngược – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

UNC2021: 3 tháng đếm ngược

Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021) sẽ diễn ra vào ngày 24/4/2021 với hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Chỉ còn 3 tháng nữa là sự kiện sẽ chính thức diễn ra.

Thời hạn nộp báo cáo là ngày 31/1/2021. Xin mời các đại biểu quan tâm tiếp tục nộp bài tại địa chỉ: http://ocs.ulis.vnu.edu.vn/index.php/HTQG/UNC2021. Ban Tổ chức cũng kính mời các đại biểu quan tâm tham dự 2 workshop tiền hội thảo tiếp theo về các chủ đề “Nhà giáo dục truyền cảm hứng” (14/3/2021) và “Công cụ hỗ trợ dạy học ngoại ngữ trực tuyến” (28/3/2021).