(UNC 2024) Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh giới thiệu về Hội thảo UNC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội