(UNC 2023) Tổng hợp video các báo cáo phiên toàn thể và phần lễ của ngày chính hội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(UNC 2023) Tổng hợp video các báo cáo phiên toàn thể và phần lễ của ngày chính hội

(UNC 2023) Tổng hợp video các báo cáo phiên toàn thể và phần lễ của ngày chính hội