[Tuyển sinh Đại học 2018] Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Tuyển sinh Đại học 2018] Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển