tuyển sinh đại học 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tuyển sinh đại học 2018

Từ ULIS, chúng tôi đã thành công!

Trong lịch sử hơn 60 năm thành lập, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã là nơi học tập của biết bao thế hệ sinh viên. Nhà trường tự hào đã đào tạo nên rất nhiều tài năng, cống