Tưng bừng hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 14 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tưng bừng hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 14

Những hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2018 và Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 14 trong tháng 3/2018: