12 sinh viên Ngoại ngữ được nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2017 – 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

12 sinh viên Ngoại ngữ được nhận học bổng Vừ A Dính năm học 2017 – 2018

Ngày 19/4/2018, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018 cho 85 sinh viên. Trong đó, có 12 em là sinh viên ULIS. Danh sách cụ thể như sau:

Bế Thị Trầm QH-2014
Lường Thúy Bình QH-2015
Hoàng Thị Mai Lan QH-2014
Hứa Thị Ngọc Bích QH-2016
Đàm Thị Phương QH-2016
Phan Dương Hồng Nhung QH-2016
Hoàng Thị Hạnh QH-2016
Vàng Nguyễn Ánh Hồng QH-2016
Bế Thị Nguyệt QH-2014
Quách Thị Ngọc Tú QH-2014
Hoàng Thị Tầm QH-2014
Lý Thị Chanh QH-2014

Theo VNU Media