Thông báo về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh Đại học chính quy 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội