Đoàn – Hội Trường nhận Cờ và Bằng khen vì thành tích trong năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn – Hội Trường nhận Cờ và Bằng khen vì thành tích trong năm học 2020-2021

Ngày 29/10/2021, Tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2020 – 2021, Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã vinh dự được nhận Cờ cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020 – 2021.
 
Hội Sinh viên Trường cũng nhận được Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021.
 
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cá nhân, tập thể Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường nhận được bằng khen, giấy khen của Đoàn – Hội các cấp.
ĐTN