Truyền cảm hứng kết nối với người học cho các thầy cô ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Truyền cảm hứng kết nối với người học cho các thầy cô ULIS

Ngày 26/9/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề kết nối trong lớp học. 

Đây là tọa đàm đầu tiên trong chuỗi tọa đàm về Mindfulness cho cán bộ giảng viên, giáo viên của Trường Đại học Ngoại ngữ trong năm học 2020-2021 nhằm phát triển kỹ năng và bồi dưỡng tinh thần cho các thầy cô.

Trong chương trình, các thầy cô đã được tham gia nhiều hoạt động, bao gồm: thưởng thức cốm thu theo phong cách Mindfulness, thiền, chia sẻ và thảo luận nhóm về kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế kết nối trong lớp học (kết nối với bản thân, với người học, với bài học,…), cùng hát bài “Mời bạn đến bên tôi đây”. Những khó khăn, sự khác biệt tâm sinh lý ở mỗi cấp học, bài học kinh nghiệm của từng cá nhân đã gợi mở cho các thầy cô các phương pháp, định hướng tiếp cận người học sau này. 

Tọa đàm là nơi lan tỏa những nụ cười và niềm cảm hứng dạy học

Tọa đàm thu hút gần 50 cán bộ giảng dạy đến từ các đơn vị trong Trường Đại học Ngoại ngữ. Hành trang thi thức có được từ chương trình chắc chắn sẽ giúp ích trong công tác dạy học của các thầy cô, giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy cũng như bồi đắp, nuôi dưỡng tinh thần tích cực và góp phần làm gia tăng chỉ số hạnh phúc tại ULIS.

Các tọa đàm về Mindfulness tiếp theo sẽ được triển khai theo kế hoạch. Các thầy cô quan tâm vui lòng đọc tại: http://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-to-chuc-chuoi-toa-dam-ve-mindfulness-trong-nam-hoc-2020-2021/ 

Một số hình ảnh khác:

ULIS Media