Tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm 2020

 TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Lưu ý:
– Kết quả gồm: Điểm Môn Cơ bản (quy đổi); Các điểm thành phần môn Cơ sở; Điểm Cơ sở (quy đổi); Ngoại ngữ 2; Điểm Ngoại ngữ 2.
– Những thí sinh thuộc đối tương ưu tiên đã được cộng 1 điểm vào môn Cơ bản và 10 điểm vào môn Ngoại ngữ 2
– Thí sinh có thể đăng ký phúc khảo từ ngày 08/7 đến 23/7/2020 tại VP Khoa Sau đại học (P102-A3).

>>> Tải mẫu đơn phúc khảo tải về tại đây <<<