Thông báo về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2017

Ngày 29/11/2016, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội đã kí quyết định số 2146/QĐ-ĐHNN về việc ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2017.

THÔNG TIN CHUNG

Số môn thi: 3

Môn thi 1: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ

– Tiếng Anh:

 • Thời gian làm bài: 120 phút
 • Số phần thi: 2
 • Tổng số câu hỏi: 80 câu hỏi + 1 phần viết tự luận gồm 1 câu hỏi
 • Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn và tự luận
 • Hình thức làm bài: Viết trên giấy

– Tiếng Pháp/Nga/Trung/Đức/Nhật/Hàn:

 • Thời gian làm bài: 70 phút
 • Số phần thi: 2
 • Tổng số bài thi: 2
 • Dạng câu hỏi: Tự luận viết và phỏng vấn trực tiếp
 • Hình thức làm bài: Viết trên giấy và trả lời phỏng vấn trực tiếp

Môn thi 2: Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên

 • Thời gian làm bài: 60 phút
 • Số phần thi: 1
 • Tổng số câu hỏi: 40 câu hỏi trắc nghiệm
 • Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn
 • Hình thức làm bài: Trên giấy

Môn thi 3: Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội

 • Thời gian làm bài: 60 phút
 • Số phần thi: 2
 • Tổng số câu hỏi: 25 câu hỏi trắc nghiệm + 1 phần tự luận gồm 2 câu hỏi
 • Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn và câu hỏi tự luận
 • Hình thức làm bài: Trên giấy

Thông tin chi tiết: Bấm vào đây để xem.