Tổ chức Tập huấn cán bộ chấm thi Nói và Viết cho bài thi VNU Tests cho cán bộ Nhà trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức Tập huấn cán bộ chấm thi Nói và Viết cho bài thi VNU Tests cho cán bộ Nhà trường

Ngày 10 và 11/01/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn chấm thi Nói và Viết cho bài thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU Tests) cho cán bộ Nhà trường. 

Trong phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh đã chia sẻ về mục tiêu, định hướng của bài thi VNU Tests. Nhà trường mong muốn cấu trúc định dạng đề thi sẽ phù hợp với mục tiêu dài hạn và sát với chương trình đào tạo sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng. Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng chia sẻ thêm về định dạng và bối cảnh hình thành bài thi.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, đại diện Trung tâm Khảo thí đã giới thiệu về các nội dung cơ bản liên quan đến bài thi VNU Tests, bao gồm: bối cảnh, căn cứ, hệ thống bài thi, đối tượng dự thi, giá trị so với các chứng chỉ ngoại ngữ, quy định thời hạn sử dụng giấy chứng nhận, định dạng, hình thức thi, lệ phí thi, lịch thi (dự kiến), cách tính điểm bài thi và ưu điểm của bài thi. Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Khảo thí cũng trình bày về quy trình chấm thi đề thi nói/Viết và hướng dẫn các giảng viên chấm thi tiến hành tự thực hành. Các nội dung lưu ý và bài tập thực hành đã giúp các thầy cô nắm rõ cách thức chấm thi đảm bảo quy định.

Chương trình tập huấn đã diễn ra trong không khí tích cực, tập trung, hiệu quả. Kết thúc khóa tập huấn, các cán bộ đáp ứng yêu cầu đã được trao chứng nhận hoàn thành chương trình.

Trà My/ĐSTT