Tập huấn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Tập huấn

Hướng dẫn cách thức sử dụng hiệu quả bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT

Sáng ngày 11/4/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hướng dẫn cách thức sử dụng hiệu quả bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT.  Đây là hoạt động tập huấn cho cán bộ Nhà trường phục vụ hoạt động xây dựng báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân 5 ngành Sư phạm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Đức, Nhật Bản trong thời gian tới của trường.

Tập huấn Nghiệp vụ sư phạm phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho CLB Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tuổi trẻ CATP Hải Phòng

Ngày 8/11/2022, tại hội trường CATP Hải Phòng, ba thầy/cô Bộ môn Tâm lí-Giáo dục, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã hoàn thành buổi tập huấn nghiệp vụ sư phạm cho các đoàn viên thanh niên câu lạc bộ Tuyên truyền,